Bere Andrea

Bere Andrea
Beosztás: tanár
Telefon: +36204488776
Email: bereandi@gmail.com
Tanári munkánk során egyik legszebb feladat a zenei nevelés. Két oldala van: az egyik pedagógiai, lélektani, hiszen a zene önmagában is nevel, fejleszt, az egyéb agyi tevékenységekre is kihatással van, jelentősen alakítja a személyiséget.
A másik tanítás-módszertani, didaktikai: megpróbálni átadni a növendéknek azt a tudást, amivel rendelkezünk.
„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, de mégsem maradhat kimondatlanul.” Victor Hugo
A zene kinyitja a lelket, összetettebb gondolkozáshoz vezet, kibonthatja a növendék egész egyéniségét, aki éppen ezáltal alkotóvá is válik. Az alkotó fantázia szárnyalása által a művészetek rokonsága is létrejön. Sokszor egy másik tudomány, művészeti ág, vagy éppen a tapasztalt világunk hatására alakulnak ki olyan élmények, gondolatok, amik kapcsolatot hozhatnak létre a zene – matematika, irodalom, festészet, történelem és a táncművészet között.
Neuhaus mondja: „A zenetanulás ugyanúgy elengedhetetlen minden művelt ember számára, mint a nyelvek, matematika, történelem…”
Különböző fórumokon ki kell állnunk a zenéért, annak értékeiért: iskolákban, zeneiskolákban, baráti társaságban, a hétköznap színterein. A hangversenyek, zenebaráti körök, személyes beszélgetések mind maradandó élményt adhatnak az ifjúságnak és meggyőzhetik őket a zenetanulás fontosságáról.