Programok

 • Zongora (billentyűs tanszak)

  piano

  Zenélni öröm! Gyere, csatlakozz hozzánk, próbáld ki, éld át, tapasztald meg! A lehetőség rád vár!
   
  A zongora tanszak tengernyi érdekességet tartogat számodra! Felfedezheted a hangszer lehetőségeit, gyakorlatot szerzel a kottaolvasás művészetében, képességed, jártasságod fejlődik, eljátszhatod a legismertebb komolyzenei műveket, kedvenc dalaidat, énekeidet.
   
  Fontosnak tartjuk népi hagyományaink, értékeink őrzését is e hangszeren keresztül, művészi módon adhatod elő az oly sokszor énekelt népdalokat, gyermekdalokat egyaránt.
   
  Társaiddal az együtt-zenélés alkalmával részese lehetsz egy igazán jó közösségnek, amelyben átéled a közös zenélés örömét. Mindez fejleszti figyelmedet, az alkalmazkodó képességedet egyaránt.
   
  Sok érdekes elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot szerezhetsz a különböző játékformák elsajátításával, melyeket a saját művészeti stílusod, egyéniséged segítségével bontakoztathatsz ki. Milyen izgalmas lesz megtanulni, mit jelent a rögtönzés, mit takar az esztétikai érzékenység, hogyan lehet előadni egy művet úgy, hogy értse, élvezze a közönség!
   
  Rengeteg mindent megtanulhatsz a zenélés által! Nem csak fejleszt, nem csak tudást ad, de életed minden területére beszivárogva pozitív erővel bír! Javítja a tanulási képességedet, lenyugtatja az érzelmeidet, segíti a koncentrációs képességedet. Legyőzhetsz bármit, mert kinyílik előtted egy ismeretlen, izgalmas, különleges világ! Az örömteli zenélés világa!

  Tanítják

  Miskolc - Székhely

  Miskolc - Bársony

  Miskolc - Herman

  Miskolc - Nebuló

  Sajóbábony

  Sajókeresztúr

  Tiszalúc

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Furulya (fafúvós tanszak)

  furulya3

  Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.
  A furulyatanítás általános céljai, feladatai
  Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
  ? a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét;
  ? hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó? és
  előadóművészeit,
  ? a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
  Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
  ? megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test?, hangszer? és kéztartást, billentést és
  tudatosítsa ezeket,
  ? dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,
  ? differenciált hangindítást és hanglezárást,
  ? megfelelő tempójú repetíciót,
  ? laza, egyenletes ujjtechnikát,
  ? pontosan összehangolt nyelv? és ujjmozgást.

  Tanítják

 • Gitár (akkordikus tanszak)

  gitar21

  A saját magad szórakoztatására, kedvtelésből, élvezetből, vagy a család, a barátok örömére, szeretnél gitározni? Legyél akár teljesen kezdő, vagy haladó szinten, itt a helyed!

  Mindenkiben van a képesség a zenéléshez, így benned is. Mi segítünk, hogy ezt felismerd és kiaknázd. Nem szükséges különleges képességek birtokában lenni és nem kell szuper tehetség ahhoz, hogy a zeneiségedet kibontakoztasd, csak el kell jönnöd hozzánk!

  Nem csak a zenélés örömét, az órák vidám légkörét, hanem a társas muzsikálás élményét is megtapasztalhatod. A technikai fejlődés mellett rengeteg elméleti és gyakorlati tudással gazdagodhatsz. Az akkordok bűvös világa mellett, improvizációs technikákon keresztül a szólózás rejtelmeibe is bevezetünk, de a négyujjas pengetési technikát is elsajátíthatod, mindezt élvezetes családias légkörben.

  A gitár garantáltan végig kísér az életed során, nem csak a tanulás nehézségeinek leküzdésében, a képességeid fejlesztésében segít, de a mindennapokban is hasznos társ, barát lesz.

  Tanítják

  Miskolc - Székhely

  Miskolc - Bársony

  Miskolc - Herman

  Miskolc - Görög

  Sajóbábony

  Sajóhídvég

 • Magánének (vokális tanszak)

  maganenek1

  A magánének?tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata az
  énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult hangképző
  szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a magánének?tanulást 15?18 éves korban
  lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik).

  A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata
  ? adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez,
  ? felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,
  ? nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában.

  A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai
  Ismertesse a tanulókkal
  ? az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit,
  ? a vokális irodalmat, annak jeles alkotó? és előadóművészeit,
  ? a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását.

  Tanítják

  Miskolc - Herman

 • Szolfézs (zeneismeret tanszak)

  szolfezs

  Szeretnél hangszeren tanulni?

  A hangszertudás elengedhetetlen feltétele a szolfézsban való jártasság. Tudom, sokan nem szeretik ezt a nagyrészt elméleti anyagot, de ha nálunk tanulsz, akkor játékos keretek közt fejlesztheted tudásodat. Ezáltal könnyebben boldogulsz a hangszeres órákon. Játék közben sokat fejlődik a hallásod, a hangod, ének tudásod. Közben rájössz, mennyi érdekességet, kellemes elfoglaltságot nyújt a közös éneklés. A népi hagyományok ápolása pedig önmagában is érték.
  Szolfézsra azért van szükség, hogy aki zenét tanul annak hallása, zenei képességei és általános zenei műveltsége együtt fejlődjön hangszertechnikai tudásával.

  Célja:
  - A hallás és ritmusérzék fejlesztése.  
  - A zenei írás-olvasás elsajátítása.
  - A blattolás, vagyis egy ismeretlen zenemű első látásra történő megszólaltatása.
  - A szép, kifejező éneklés gyakorlása, hangképzés.
  - Zeneelméleti ismeretek megszerzése.

  ?Azért van olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik.? (Platón)
 • Szintetizátor-keyboard (billentyűs tanszak)

  zg11

  Mi a jó a szintetizátor tanulásban?

  Zenélni öröm! Gyere, csatlakozz hozzánk, próbáld ki, éld át, tapasztald meg! A lehetőség rád vár!

  A zongora és a szintetizátor-keyboard tanszakon felfedezheted a hangszer lehetőségeit, megismerheted kedvenc dalaid játékával a főbb zenei stílusok sajátosságait, és belekóstolhatsz a legismertebb komolyzenei művekbe is.

  Ha valaha próbálkoztál zeneszerzéssel, vagy dalírással ? vagy érdekel e lehetőség -, akkor itt erre is teret biztosítunk számodra. Az improvizáció elsajátítása is bővítheti zenei fantáziádat, tudásodat, kreativitásodat, a zeneszeretet iránti kiteljesedésedet.

  Társaiddal az együtt-zenélés alkalmával részese lehetsz egy igazán jó közösségnek, amelyben átéled a közös zenélés örömét. Mindez fejleszti figyelmedet, az alkalmazkodó képességedet is.

  Sok érdekes elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot szerezhetsz, amit a számítógép és MIDI?berendezések zenei alkalmazási területén is használhatsz.

  Rengeteg mindent megtanulhatsz a zenélés által! Nem csak fejleszt, nem csak tudást ad, de életed minden területére beszivárogva pozitív erővel bír! Javítja a tanulási képességedet, lenyugtatja az érzelmeidet, segíti a koncentrációs képességedet. Legyőzhetsz bármit, mert kinyílik előtted egy ismeretlen, izgalmas, különleges világ! Az örömteli zenélés világa!

  Tanítják

  Miskolc - Székhely

  Miskolc - Bársony

  Bekecs

  Kisgyőr

  Kisvárda

  Komoró

  Nyíregyháza - Arany

  Nyíregyháza - Eötvös

  Tiszabezdéd

  Tuzsér

 • Jazz-dob (ütős tanszak)

  dob_slider1

  Cél, hogy megkedveltessük veled a dobolást, és hogy el tudd sajátítani azt a tudást, amivel örömmel, önállóan tudsz zenélni egyénileg vagy zenekarban.
  Fontosnak tartjuk, hogy a dobtanulás közben fejlődjön a koordinációs készséged, a zenei hallásod, a zenéhez való hozzáállásod és a koncentráció képességed. Ezek a készségek nem csak a dobtudásodra, hanem a mindennapi életedre is hatással lesznek.
  Doboktatási módszerünk modern zenei alapokra épül, foglalkozunk rock-, pop-, funky-, jazz- és latin zenével.
  Módszerünk alapvető témákat foglal magában: bemelegítés, bemelegítő gyakorlatok, ujjgyakorlatok, dobverő helyes tartása, kéz- és lábtechnikák, négy végtag koordináció, végtag automatizmus, függetlenítés, kottaolvasás, különböző zenei stílusok (rock, blues, latin, jazz, funk), zenei alapra történő kíséret és szóló.
  Várunk sok szeretettel dob órákra Az első bemutatkozó óra ingyenes, amelyen lehetőség nyílik megismerni a hangszert, felmérni jelenlegi zenei tudásod.
  Itt lehetőség nyílik feltenni a dobolással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, illetve ki is próbálható a hangszer.  Oktatást gyerekeknek és felnőtteknek is vállalunk.

  Tanítják

  Miskolc - Székhely

  Miskolc - Bársony

  Miskolc - Nebuló

 • Citera (pengetős tanszak)

  cit31
  A citera már a tanulás kezdetekor könnyen megszólaltatható, a gyerekek gyorsan tudnak haladni a zenetanulásban,a korán megtapasztalt sikerélmény erősíti az önbecsülésüket, önbizalmukat.
  Az önálló hangszerjáték mellett a diákoknak nagy örömöt ad a gyermekdalok, népdalok éneklése, saját énekük citerával való kísérete.
  A két kéz különböző feladatának összehangolása, az ének és a citera összecsengésének megvalósítása, a dallamok kotta nélkül való megszólaltatása rendkívül sokoldalúan fejleszti a mozgásos és agyi tevékenységeket.
  Az önálló citerázás is pozitív élményt ad a diák és a hallgatóság számára, emellett a közösségi muzsikálásban is sokféleképpen alkalmazható.
  A gyermekeknek nagy boldogságot jelent a citeraegyüttesben vagy népi énekesekkel, táncosokkal való együttműködés a zenélés során.
  Fokozza a biztonságérzetüket, alkalmazkodó képességüket, gyakran a szerepléstől elzárkózó gyermekek nyitottak lesznek a közös citerázásra, éneklésre mások előtt, színpadon is.
  A lelkesen tanulóknak az évek során lehetősége nyílik az egyre magasabb szintű játéktechnika, zenélés elsajátítására.

  Tanítják

  Miskolc - Bársony

  Miskolc - Görög

  Sajóbábony

  Sajókeresztúr

  Kisvárda

  Nyíregyháza - Eötvös

  Nyíregyháza - Móra

  Tuzsér

 • Népi furulya (fúvós tanszak)

  fur11

  Szeretnél a világ egyik legősibb hangszerén játszani? Ha a válaszod igen, jelentkezz népi furulyára!

  A hatlyukú népi furulya a pásztorok hangszere volt. Ez a furulya  az egyik legtermészetesebb anyagból, a fából készül.
  A népi furulya órákon a gyerekdaloktól kezdve fokozatosan jutunk el az egyre nehezebb dallamokig. Egy-egy tanévben a történelmi Magyarország egy-egy tájegységével ismerkedünk meg, továbbá betekintést nyerhetünk az egyes vidékek pásztorkultúrájának hagyományaiba és megtanulhatjuk ezek sajátos játékmódjait. A növendék képességeit és készségeit figyelembe véve, a számára megfelelő dallamok kiválasztásával sajátítjuk el az adott tájegység stílusjegyeit.

  Népi furulya tanszakon a tanuló megismerkedhet a magyar népzene dialektusterületeivel, ezen területek énekes és hangszeres hagyományaival; népi gyermekjátékokkal, az ünnepkörökhöz kötődő szokásokkal, szokásdallamokkal. Elsajátíthatja a furulyajáték alapjait, mellyel képessé válik egyszerűbb énekes és táncdallamok hangszeren való megszólaltatására.

  Lehetőséged van mind egyénileg, mind társaiddal, vagy akár más népi hangszerrel közösen muzsikálni a dallamokat.

  Ha van kedved olyan hangszeren megtanulni zenélni, mellyel te is fújhatod a táncházakban a talpalávalót, csatlakozz hozzánk!

  Tanítják

  Miskolc - Bársony

  Sajókeresztúr

  Nyíregyháza - Arany

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Népi ének (vokális tanszak)

  nepi_enek

  Növendékeink szívesen mutatják be népdalaikat az iskolai ünnepségeken, szülőknek rendezett hangversenyeken. Ének-zene órákon, óvodákban, idősek klubjában, idősek otthonában is rendszeresen adnak műsort.  Minden évben faültetést szervezünk a diákok családtagjaival, a Nyírerdő Zrt. támogatásával a Sóstói erdőben. Vállalkozó diákjaink megyei  népdalversenyeken is indultak, arany, ezüst, bronz minősítéseket szereztek.

  Tanítják

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Népzenei ismeretek (zeneismeret tanszak)

  bartok_recording_folk_music1

  A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan
  elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a
  népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres?énekes fejlődését.
  Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus? és térérzéke, intonációs készsége, értelmi képessége,
  emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, közösségi magatartása, az anyanyelv ismerete, a népzene szeretete.
  A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a
  munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat.
  Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában.
  Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket.
  Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző
  szerepét.
  Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására.
 • Néptánc tanszak

  nt_mora1

  A néptánc órák elsődleges célja: megismerkedni a népi játékok színes világával és a néptánc alapjaival.
  A játékok által megtanulják a szabálytudatot, és azok betartásának fontosságát. A néptánc által fejlődik kommunikációs képességük, zeneiségük, megismerkednek a térformákkal, alakzatokkal, népi mondókákkal, kiszámolókkal.
  A gyereknek meg kell tanulniuk önfeledten játszani, hiszen a mai rohanó világban a játék, és a szórakozás teljesen megváltozott.
  A néptánc által a nemek között könnyebben alakul ki páros viszony, egyszerűbb lesz a kommunikáció.
  A táncórák alkalmával a kialakult csoport közösséggé változik, melyben mindenkinek lesz valamiféle szerepe.
  Minél többféle személyiség van egy csoportban, annál színesebb lesz a közösség, mely a fellépések, szereplések alkalmával, szemmel látható lesz.
  A tánc egy olyan megmagyarázhatatlan közös nyelv, melyet mindenki ért, ha táncol. Közelebb hozhatja a gyerekeket egymáshoz, egy láthatatlan kapocs jön közöttük létre. A létrejövő közösséget ápolni és fejleszteni kell.
  Az órák alkalmával fejlődik ritmusérzékük, készségeik, képességeik.
  Nagyon fontos a kommunikációs készség fejlesztése, helyi szokások, normák kialakítása, a közösség létrehozása és fenntartása, illetve a személyiségfejlesztést. Ezek egyidejű fejlesztésére kiváló helyszínt és módszert biztosít a néptánc.
 • Moderntánc tanszak

  modtancleírás
 • Társastánc tanszak

  tango

  A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat tett meg az
  ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program
  további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének
  kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására.
  Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú
  fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző
  társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok
  magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a
  főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a
  társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus
  táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.
  A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik.
  A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás megszerzésére
  és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb viszi a tanulót a
  művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik.

  A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

  Tanszakok és tantárgyak
  Főtárgy:
  Gyermektánc (1?2. előképző évfolyamon)
  Társastánc (1?6. alapfokú és a 7?10. továbbképző évfolyamon)

  Kötelező tantárgyak:
  Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)
  Társastánctörténet (5?6. alapfokú évfolyamon, 9?10. továbbképző évfolyamon)

  Kötelezően választható tantárgy ? az összevont osztályokban:
  Viselkedéskultúra,
  Társastánctörténet

  Választható tantárgyak:
  Társastánc gimnasztika (1?2. előképző évfolyamon,1?3. alapfokú évfolyamon)
  Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7?8. továbbképző évfolyamon)
  Társastánc (1?6. alapfokú és a 7?10. továbbképző évfolyamon)

  Játszunk vagy táncolunk? - Mindkettő!
  A csoportos, zenés, mozgásos játékok során a gyerekek kedvet kapnak a tánchoz, melyet a fülbemászó dallamok is ellenállhatatlanná  tesznek. Improvizációs készség és kreativitás fejlesztő gyakorlatok, melyek egyaránt fejlesztik a problémamegoldó képességet, önbizalmat és magabiztosságot adnak.

  Minden társastáncnak van egy stílusa és hangulata, melyek pozitív érzéseket váltanak ki belőlünk, hozzájárulva lelki gazdagságunkhoz.

 • Grafika és festészet tanszak

  grafika_11

  A vizuális kultúra egy összekötő kapocs a többi tanulmányi terület között. Tartalmaz fizikát, kémiát, történelmet, irodalmat, médiát, zenét, táncot, földrajzot, biológiát stb. Bármennyire is hihetetlen, de a feladatok, témák kapcsán igyekszünk párhuzamot vonni a többi tanóra anyagával, hogy a legteljesebb összefüggő, egymásra épülő képet kapjanak. A diákok megtanulják összeilleszteni részismereteiket, ami által szerteágazó tudás birtokába kerülnek.

  A grafika és festészet alapjai tantárgy szakmai célja a képi kifejezés különféle módjainak, technikai lehetőségeinek megismertetése. A képzelet és valóság leképezéseinek lehetőségei. A kísérletező kedv felkeltése, a kreatív gondolkodás ösztönzése. Az alkotás szeretetére nevelés.

  Tanítják

  Harsány

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Környezet- és kézműves kultúra tanszak

  grafika2
 • Képzőművészeti tanszak

  artistic

  ?
  A művészi tevékenységek semmi mással nem pótolható szerepet játszanak az önálló gondolkodás, az ízlés, a képzelőerő, a kreativitás, az árnyalt kifejezés képességének fejlesztésében. A korai gyermekkortól kezdve ezek szolgálják a leghathatósabban a forma-, a ritmus- és a színérzék, valamint a térlátás kibontakozását, a mozgáskoordináció fejlesztését, és elengedhetetlenek a figyelem, az emlékezet, valamint a kooperációs és kommunikációs készségek fejlesztése szempontjából is.? (NAT 2012.)
   
  A képzőművészet olyan alkotói tevékenység, ami láttatni enged. Azok a művészeti ágak sorolhatók ide, amelyek vizuális ingerként felfoghatók, többnyire mozdulatlanok (festészet, szobrászat, éremművészet és a grafika, de a rokon területek: az építészet, fotó-, film- és színházművészet és a textilművészet is).

  Intézményünk által kínált tanszakokon a gyerekek kézügyessége, kitartása, koncentrációképessége, alkalmazkodóképessége, toleranciája, kommunikációja, látásmódja fejlődik a különböző gyakorlatok segítségével.

  Tanítják

  Miskolc - Nebuló

  Harsány

  Nyíregyháza - Eötvös

  Tuzsér

 • Színjáték tanszak

  szinjatek

  Ha bármelyik mondat illik rád az alábbiak közül, született drámás vagy!
  • Szeretek játszani!
  • Szívesen szerepelnék, játszanék egy színházi előadásban!
  • Szeretem a verseket.
  • Szeretek olvasni.
  • Szeretnék elindulni egy versmondó versenyen, de nem tudom, melyik vers illik hozzám, meg lehet, hogy nem is ismerek sokat?
  • Szeretnék verset mondani és az ünnepi műsorokban szerepelni, de azt mondják rám, hogy nem beszélek elég szépen?
  • Szeretnék egy közösséghez tartozni!
  • Kicsit irigykedve nézek azokra a társaimra, akik pillanatok alatt képesek ismeretlenekkel is beszélgetést kezdeményezni.
  • Sokat hallgatok zenét, és sokszor énekelek otthon. - - - Azt mondják, szép hangom van. Lehet, hogy kezdeni kellene ezzel valamit?
  • Vannak olyan helyzetek, amikor nem tudom, mi lenne a helyes válasz, a helyes reakció. Órákkal később persze eszembe jut?

  Ha nem hiszel abban, hogy a tanulás lehet játékos és örömteli, gyere el hozzánk, győződj meg róla!

  Színjáték tanszakon beszéd és vers, valamint drámajáték órákon vehetsz részt. A kezdetektől fogva nagy hangsúly fektetünk arra, hogy tanítványaink szépen beszéljék a magyar nyelvet, illetve ismerjék meg és szeressék az irodalmat, a színházat, a művészeteket. 

  A foglalkozásokon kommunikációs játékokban, gondolkodás- és figyelemfejlesztő játékokban, kreatív zenei gyakorlatokban, emlékezet- és képzeletfejlesztő játékokban lesz részed. Ezek azon kívül, hogy roppant szórakoztatóak, az élet más területein is létfontosságú és hasznosítható, alapvető készségeket és kompetenciákat fejlesztenek.

  Lehetőséged lesz arra, hogy részt vegyél egy színpadi produkció létrehozásában, megismerkedhetsz a színház világával.

  Tanítják

  Miskolc - Bársony

  Tiszalúc