V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Verseny

A járványhelyzetre tekintettel kérem az érdeklődőket, hogy a versennyel kapcsolatosan a www.okatatas.hu oldalon közzétett információkat tekintsék mérvadónak!

Az ONLINE verseny lebonyolítása kapcsán megfogalmazott rendelkezések valamennyi versenyre érvényesek.

Az V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Verseny egyfordulós országos verseny. Nincsenek területi válogatók. A nevezési lapokat, valamint a Tájékoztatóban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően elkészített digitális adathordozókat a szervező iskola címére kell elküldeni, feltüntetve a Tárgy mezőben: V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Verseny

Szervező: Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 3526 miskolc, Bulcsú utca 6.
Tel: +3646506863, vagy +36203703980
Igazgató: Mészáros Béla (+36203407180)
E-mail: garabonciasiskola@gmail.com

Dokumentum Beküldési határidő Link
Versenykiírás V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Verseny
Nevezési lap 2021.03.01 Nevezési lap
Nyilatkozat 2021.04.24 Nyilatkozat
Verseny műsora digitális adathordozón 2021.04.24 Tájékoztató

Általános tájékoztató a www.oktatas.hu oldalról
2021. február 2.

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a szakmai szervezetek egyetértésével az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói részére meghirdetett művészeti versenyek lebonyolítási rendjének változását az alábbi tájékoztatók tartalmazzák:


Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Többletpontok a felsőoktatási felvételi eljárásban

Versenyszabályzat

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a kiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben  Nevezési lapok (szerkeszthető formátumban)

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Nevezési lapok (szerkeszthető formátumban)