Tanáraink

 • Balogh Tamás

  Balogh Tamás
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36706255957
  Email: baltama@gmail.com

  Tanít

 • Batáriné Eördegh Éva

  Batáriné Eördegh Éva
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204471332
  Email: evabatarine@gmail.com
 • Csurák Ildikó

  Csurák Ildikó
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36302057070
  Email: csurita22@gmail.com

  Tanít

  Nyíregyháza - Móra

 • Derekas Fanni

  Derekas Fanni
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36304183685
  Email: fankamano@gmail.com
 • Dósa Mihály

  Dósa Mihály
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36308593833
  Email: fixocsi@gmail.com
 • Dr. Bánhidi Lászlóné

  Dr. Bánhidi Lászlóné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36305979902
  Email: banhidi.florian@gmail.com

  Tanít

  Nyíregyháza - Móra

 • Dr. Kucskárné Izsó Angelika

  Dr. Kucskárné Izsó Angelika
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Tanít

 • Dr. Szabóné Bugán Ágnes

  Dr. Szabóné Bugán Ágnes
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Sikernek érzem, ha a növendékek szívesen járnak citerázni, népdalt énekelni, örömmel telve mennek el a zeneórákról. Fontosnak tartom, hogy mindegyik diák fejlődését adottságainak figyelembe vételével segítsem.

  Az egyéni citera és népi ének órákon kiváló lehetőség nyílik erre. A közös zenélés pozitív élménye hamar bátorságot ad a gyerekeknek, hogy másoknak is muzsikáljanak.

  Büszkeséggel tölt el, amikor a növendékek otthon családtagjaikat önállóan köszöntik népdallal. Jó érzés, hogy a rendszeres gyakorlás révén nívós népzenei versenyeken is kiváló eredményeket tudnak elérni.

 • Ducsai Tiborné

  Ducsai Tiborné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36304367234
  Email: ducsaitiborne@gmail.com

  Elkötelezett drámapedagógus vagyok. Hiszem, hogy a drámapedagógia módszereivel a kisgyermekek és fiatalok egyaránt kisebb erőfeszítéssel sajátíthatnak el új ismereteket. A módszer adta lehetőségek, a gyakorlatok és játékok örömtelivé teszik a tanulást, ami rohanó világunkban, a túlterhelt gyerekek világában kincset ér.

  Alkalmas a kisiskolások beszédkészségének, kommunikációs készségeinek javítására, a figyelemkoncentráció növelésére, jó hatással van a társas kapcsolataikra.

  A művészeti iskolában a drámapedagógia gyermekszínjátszás területét is örömmel alkalmazom. Csoportjaimmal minden éven színpadra állítunk egy-egy darabot, ami lehet népmese, mese, dráma, musical, a résztvevő gyerekek korosztályától függően.

  Szakmailag és lelkileg is sokat adott nekem a Garabonciás Művészeti Iskola pedagógusaként eltöltött tizenöt év: hiszen van-e nagyobb öröm egy pedagógus számára, mint azt látni, hogy egy gyerekcsoportból a keze alatt közösség lesz, hogy az egyébként zárkózott és félénk gyerek a színpadon szinte kinyílik, hogy nem számít az, ki honnan jött, csak az, hogy mit csinál, csak az, ahogy tenni és aggódni tud a másikért, hogy az itt szerzett tapasztalat személyiségjeggyé válik, s az itt kapott szeretetet magával viszi tovább.

  Tanít

 • Dulibán-Grajz Andrea

  Dulibán-Grajz Andrea
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Tanít

  Miskolc - Bársony

 • Duliczki Tamás Gábor

  Duliczki Tamás Gábor
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36205509732
  Email: duliczki.tamas@gmail.com

  Tanít

 • Galambosné Kiss Erzsébet

  Galambosné Kiss Erzsébet
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36306261737
  Email: galambosnekisserzsebet@gmail.com
 • Gurály Tamás

  Gurály Tamás
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36202383260
  Email: tamasguraly@gmail.com
 • Hajdu-Szabó Adrienn

  Hajdu-Szabó Adrienn
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Tanít

 • Hornyákné Gál Andrea

  Hornyákné Gál Andrea
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36203407180
  Email: garabonciasiskola@gmail.com
  Tanítóként dolgozom az egyik miskolci általános iskolában. 2007-től foglalkozom pici gyerekekkel. Ezek a foglalkozások számomra igazi feltöltődést, kikapcsolódást jelentenek a zene, az éneklés miatt, ami jókedvre derít. De öröm látni a kicsik testi, lelki, tudásbeli fejlődését. Fejlődik kreativitásuk, éntudatuk. Felemelő érzés látni, hogyan nyílik szívük a zene szeretete felé. Az, hogy lehetőségem van ehhez a szeretethez hozzájárulni, hozzátenni a tudásomat, kicsit a személyiségemet is, mindig öröm a számomra.
 • Hoskó Orsolya

  Hoskó Orsolya
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204566915
  Email: hoskoorsolya@gmail.com

  Tanít

  Miskolc - Bársony

 • Krucsainé Somogyi Éva

  Krucsainé Somogyi Éva
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:
  Szolfézst és szintetizátor-keyboardon való játékot tanítok Bekecsen.

  Szolfézs-zeneelmélet tanár diplomám van, emellett differenciáló fejlesztőpedagógiai ismeretekből szakvizsgáztam. Ez után a vizsga után még jobban rá kellett jönnöm, hogy a zenélés és hangszereken való játék mennyire fontos. Mindamellett, hogy a zenélés örömet jelent már önmagában is, emellett sok minden másért is fontos.

  A zenetanulás nagyon sok területen fejleszti a gyermekeket. Nemcsak a zenei készségeiket - mint például a ritmus készséget, halláskészséget, éneklési készséget - hanem a finommotorikán át a kreativitást, kitartást, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási műveleteket, analízis-szintézist, összehasonlítást, elvonatkoztatást, jobb és bal agyfélteke közötti kapcsolatot, szép érzéket, ízlést formál, és még sorolhatnánk, hogy mennyi mindent fejleszt.

  A közös zenélések által a társas kapcsolatokat is fejleszti.
 • Lukács Éva

  Lukács Éva
  Beosztás: igazgató-helyettes
  Telefon:
  Email:
  A zene gyermekkorom óta elkísér. Felüdít, lelkesít, örömöt ad, kifejezhetem benne és vele az érzéseimet.
  Olyannyira eggyé lettünk, hogy ez lett a hivatásom.
  Boldogság átadni a gyermekeknek a zene erejét, mélységét, a benne rejlő titkokat.
  Büszkeség látni a felszabadult mosolyt, a megelégedettséget, ahogyan gyermeki örömmel tudnak zenélni.
  Ujjongunk, ünneplünk egy-egy zeneórán, játszunk, alkotunk - és közben megteremtjük A Zenét!
  "Nagyobb öröm adni, mint kapni!" - szól a mondás. Én ezt élem át, amikor tanítok...
 • Mészáros Béla

  Mészáros Béla
  Beosztás: igazgató
  Telefon: +36203407180
  Email: mbela.yamaha@gmail.com

  A Garabonciás Művészeti Iskola alapítása számomra egy gyerekkori álom megvalósulása volt. Elhívás és küldetés is egyben.
  Sokat változott azóta a világ, és egyik legfontosabb feladatomnak tartom a változásra való képesség erősítését magamban is, és velem együtt kollégáimban is. Hiszem, hogy pedagógusként minden korban tudnunk kell felkelteni gyermekeinkben az érdeklődést az iránt, amit mi átadni szeretnénk nekik.

  A zeneoktatás területén a Yamaha Academy of Music intézmény elhivatott oktatóitól tanult módszerek, eljárások oly módon változtatták meg pedgógiai látásmódomat, gyakorlatomat, hogy azt alapul véve, azt kiegészítve igyekszem kamatoztatni a Garabonciás Művészeti Iskolában is.
  Természetesen megtartva és elfogadva az állami oktatási rendszer elvárásait, mégis megőrizve sokat az amatőr (a szó jó értelmében használva) művészeti oktatás szabad szelleméből.

 • Mikulics Ádám

  Mikulics Ádám
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36309898839
  Email: mikulicsadam@gmail.com

  Tanít

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Opre Edina Irén

  Opre Edina Irén
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36705636153
  Email: anubisz1981@gmail.com
 • Orosz Gábor

  Orosz Gábor
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36307576419
  Email: oroszgabcsi@gmail.com
  Zenélni gyönyörű és nagyszerű dolog, zenét tanítani viszont egyszersmind öröm, de amellett rendkívül felelősségteljes hivatás. S ez a kettő kölcsönösen kiegészíti egymást az életemben.
  Tanítványaimat nem csak zenére, de remélem magára az életre is nevelem. Igyekszem azt a tanár diák viszonyt kialakítani, amin keresztül könnyűvé válik a zenetanulás. Hiszem, hogy a személyes példamutatás könnyebbé teszi ezt a fárasztó utat, hisz valamikor az én zenésszé válásomban is meghatározó volt tanáraim személye. A felszabadultság, az öröm és a sikerélmény, amit mi felnőttek is át akarunk élni minden zenével töltött percünkben, a gyerekek számára még inkább fontosak. Törekednünk kell, hogy a gitár órák hangulata, az ott tanultak ezeket a pozitív érzéseket hozzák felszínre.
  Ma a tanítás mellett a Miskolc Dixieland Band tagjaként folyamatosan színpadon zenélek. Nem csak szívesen idézem fel zeneiskolai éveimet, de rengeteget táplálkozom is azokból.

  Tanít

  Miskolc - Székhely

 • Pokol Miklós

  Pokol Miklós
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36704515795
  Email: pokolmiklos69@gmail.com
 • Sólyom Ferenc

  Sólyom Ferenc
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36702200464
  Email: solyomf@gmail.com
 • Sulymosiné Kiss Katalin

  Sulymosiné Kiss Katalin
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36709487326
  Email: sulymi.kati@gmail.com
 • Szabó Péterné

  Szabó Péterné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36208039330
  Email: eszepene62&gmail.com

  Tanít

 • Szécsi Norbert

  Szécsi Norbert
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204836991
  Email: norro79@gmail.com
 • Tar Balázs

  Tar Balázs
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36209447333
  Email: tar.horner@gmail.com
  Úgy gondolom, minden embernek szüksége van a zenére, mert az teszi teljessé az életet.
  Kisgyermek korban tartom a legfontosabbnak a zenei nevelést, mert igazolt transzfer hatásai révén, a zenetanulás által más területeken is fejleszti a gyermek készségeit. A képességfejlesztés mellett a zenei hagyományok ápolását is fontosnak tartom. A zenélés által átélt sikerélmény, boldogságérzet meghatározó a gyermek fejlődésében. Pedagógusként elmondhatom, nincs annál szebb, mikor a csillogó szemű és mosolygó gyermek boldogan, felszabadultan zenél.
 • Uhrin Klára

  Uhrin Klára
  Beosztás: tanár
  Telefon: 36205480032
  Email: uhklari@gmail.com
  2001 óta tanítok különböző alapfokú művészeti iskolákban, 2015 szeptemberétől pedig a Garabonciás Művészeti Iskolában dolgozom népzenetanárként.

  Legfontosabbnak a tanár személyiségében, tulajdonságában a szeretetet, az empátiát, a nyitottságot tartom. Az oldott kommunikáció, a gyermek (és környezetének, szociális hátterének) megismerése elsődleges számomra. Úgy gondolom, hogy csak ezek ismeretében találhatjuk meg a megfelelő módszert, mellyel a diák haladni képes.

  A zene művelése, a hangszeren való játék önmagában is örömet okoz, közben pedig sok-sok dolog fejlődik még a személyiségében. Ezen kívül a zenetanulás hatására más készségek és képességek is javulnak.

  Arra törekszem, hogy az óráimon, illetve a közös zenélések alkalmával olyan maradandó élményben részesüljenek a gyerekek, amire később is jó szívvel gondolnak vissza. Felnőtt korukban pedig ez által igényes, zenekedvelő és - értő egészséges gondolkodású ember váljék belőlük.
 • Varga Ágnes Mónika

  Varga Ágnes Mónika
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36205568746
  Email: kreativagnes@gmail.com