Társastánc tanszak

tango

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat tett meg az
ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program
további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének
kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására.
Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú
fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző
társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok
magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a
főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a
társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus
táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.
A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik.
A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás megszerzésére
és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb viszi a tanulót a
művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak
Főtárgy:
Gyermektánc (1?2. előképző évfolyamon)
Társastánc (1?6. alapfokú és a 7?10. továbbképző évfolyamon)

Kötelező tantárgyak:
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)
Társastánctörténet (5?6. alapfokú évfolyamon, 9?10. továbbképző évfolyamon)

Kötelezően választható tantárgy ? az összevont osztályokban:
Viselkedéskultúra,
Társastánctörténet

Választható tantárgyak:
Társastánc gimnasztika (1?2. előképző évfolyamon,1?3. alapfokú évfolyamon)
Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7?8. továbbképző évfolyamon)
Társastánc (1?6. alapfokú és a 7?10. továbbképző évfolyamon)

Játszunk vagy táncolunk? - Mindkettő!
A csoportos, zenés, mozgásos játékok során a gyerekek kedvet kapnak a tánchoz, melyet a fülbemászó dallamok is ellenállhatatlanná  tesznek. Improvizációs készség és kreativitás fejlesztő gyakorlatok, melyek egyaránt fejlesztik a problémamegoldó képességet, önbizalmat és magabiztosságot adnak.

Minden társastáncnak van egy stílusa és hangulata, melyek pozitív érzéseket váltanak ki belőlünk, hozzájárulva lelki gazdagságunkhoz.