Szolfézs (zeneismeret tanszak)

szolfezs

Szeretnél hangszeren tanulni?

A hangszertudás elengedhetetlen feltétele a szolfézsban való jártasság. Tudom, sokan nem szeretik ezt a nagyrészt elméleti anyagot, de ha nálunk tanulsz, akkor játékos keretek közt fejlesztheted tudásodat. Ezáltal könnyebben boldogulsz a hangszeres órákon. Játék közben sokat fejlődik a hallásod, a hangod, ének tudásod. Közben rájössz, mennyi érdekességet, kellemes elfoglaltságot nyújt a közös éneklés. A népi hagyományok ápolása pedig önmagában is érték.
Szolfézsra azért van szükség, hogy aki zenét tanul annak hallása, zenei képességei és általános zenei műveltsége együtt fejlődjön hangszertechnikai tudásával.

Célja:
- A hallás és ritmusérzék fejlesztése.  
- A zenei írás-olvasás elsajátítása.
- A blattolás, vagyis egy ismeretlen zenemű első látásra történő megszólaltatása.
- A szép, kifejező éneklés gyakorlása, hangképzés.
- Zeneelméleti ismeretek megszerzése.

?Azért van olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik.? (Platón)