Néptánc tanszak

nt_mora1

A néptánc órák elsődleges célja: megismerkedni a népi játékok színes világával és a néptánc alapjaival.
A játékok által megtanulják a szabálytudatot, és azok betartásának fontosságát. A néptánc által fejlődik kommunikációs képességük, zeneiségük, megismerkednek a térformákkal, alakzatokkal, népi mondókákkal, kiszámolókkal.
A gyereknek meg kell tanulniuk önfeledten játszani, hiszen a mai rohanó világban a játék, és a szórakozás teljesen megváltozott.
A néptánc által a nemek között könnyebben alakul ki páros viszony, egyszerűbb lesz a kommunikáció.
A táncórák alkalmával a kialakult csoport közösséggé változik, melyben mindenkinek lesz valamiféle szerepe.
Minél többféle személyiség van egy csoportban, annál színesebb lesz a közösség, mely a fellépések, szereplések alkalmával, szemmel látható lesz.
A tánc egy olyan megmagyarázhatatlan közös nyelv, melyet mindenki ért, ha táncol. Közelebb hozhatja a gyerekeket egymáshoz, egy láthatatlan kapocs jön közöttük létre. A létrejövő közösséget ápolni és fejleszteni kell.
Az órák alkalmával fejlődik ritmusérzékük, készségeik, képességeik.
Nagyon fontos a kommunikációs készség fejlesztése, helyi szokások, normák kialakítása, a közösség létrehozása és fenntartása, illetve a személyiségfejlesztést. Ezek egyidejű fejlesztésére kiváló helyszínt és módszert biztosít a néptánc.

Tanít

Miskolc - Bársony

Miskolc - Nebuló

Napkor

Nyíregyháza - Móra

Tuzsér