Magánének (vokális tanszak)

maganenek1

A magánének?tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata az
énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult hangképző
szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a magánének?tanulást 15?18 éves korban
lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik).

A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata
? adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez,
? felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,
? nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában.

A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai
Ismertesse a tanulókkal
? az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit,
? a vokális irodalmat, annak jeles alkotó? és előadóművészeit,
? a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását.

Tanít

Miskolc - Herman