Grafika és festészet tanszak

grafika_11

A vizuális kultúra egy összekötő kapocs a többi tanulmányi terület között. Tartalmaz fizikát, kémiát, történelmet, irodalmat, médiát, zenét, táncot, földrajzot, biológiát stb. Bármennyire is hihetetlen, de a feladatok, témák kapcsán igyekszünk párhuzamot vonni a többi tanóra anyagával, hogy a legteljesebb összefüggő, egymásra épülő képet kapjanak. A diákok megtanulják összeilleszteni részismereteiket, ami által szerteágazó tudás birtokába kerülnek.

A grafika és festészet alapjai tantárgy szakmai célja a képi kifejezés különféle módjainak, technikai lehetőségeinek megismertetése. A képzelet és valóság leképezéseinek lehetőségei. A kísérletező kedv felkeltése, a kreatív gondolkodás ösztönzése. Az alkotás szeretetére nevelés.

Tanít

Harsány

Nyíregyháza - Eötvös