Furulya (fafúvós tanszak)

furulya3

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.
A furulyatanítás általános céljai, feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
? a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét;
? hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó? és
előadóművészeit,
? a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
? megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test?, hangszer? és kéztartást, billentést és
tudatosítsa ezeket,
? dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,
? differenciált hangindítást és hanglezárást,
? megfelelő tempójú repetíciót,
? laza, egyenletes ujjtechnikát,
? pontosan összehangolt nyelv? és ujjmozgást.