Digitális tankönyvek az iskolák 1-2. osztályai számára

Kedves Kollégák!

A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének munkatársai az EFOP-3.4.3-16-2016-00018 azonosító számú ?Tudásfejlesztés és ?hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen? pályázat keretében A néphagyományokon alapuló ének-zenei iskolai gyakorlat megújítása témában digitális tankönyveket fejlesztettek az iskolák alsó évfolyamai számára.

Az 1. és 2. osztály anyagának tervezésekor alapkoncepció volt népi kultúra, ezen belül is a népmese és a gyermekjátékdalok, valamint a gyermeket körülvevő világ összefonása. Az egyes tematikus egységekben párhuzamosan jelennek meg a múlt és jelen ismeretelemei, kiemelt szerepet kap az interdiszciplinaritás. Az alsó tagozatos ének-zene tantárgy zenepedagógiai eszköztárának kitágítását célozzák meg a generatív, kreatív zenei tevékenységek, a befogadói kompetenciák fejlesztését célzó feladatok, játékok, valamint a finommotorikus mozgás és a zenei írás-olvasási készség fejlesztését szolgáló grafikus notáció alkalmazása.
A fejlesztés, mely kotobee programra történt, interaktív táblával történő felhasználással, multimédiás tartalmak (kép-, hang-, videó- és interaktív elemek) beépítésével, továbbá módszertani segédlettel érhető el az alábbi linken: http://www.nyf.hu/enek-zene/node/394
A program megadott linken keresztül számítógépen (laptopon) és telefonon is fut.
Két tanítási nyelvű iskolák számára angol változat is elérhető, azonban csak PDF-ben.
Jó böngészést kívánok!